Affirmationer

 1. Within me there is boundless creative power.
 2. I am now at this moment, all that I need to be.
 3. I visualize perfection daily, until I breathe it into expression.
 4. I am pure energy and awareness.
 5. All my needs will always be supplied by my understanding of creativity.
 6. I have a kind thought for everyone, may we create today in the spirit of cooperation and joy.
 7. Now let me in silence reaffirm why I am here.

Fria översättningar till svenska som vi använder i våra Junior-program:

 1. Jag har en gränslös skaparkraft inom mig.
 2. Här och nu kan jag vara precis som jag är.
 3. Jag fokuserar varje dag på vad jag skulle vilja vara och kunna tills jag kan göra det till verklighet.
 4. Jag är full av energi och tänker på min omgivning.
 5. Allt jag behöver kan jag få genom att vara kreativ.
 6. Jag har en vänlig tanke om var och en, låt oss skapa och trivas tillsammans idag.
 7. Nu ska jag tyst påminna mig själv om varför jag är här.

Affirmationerna har blivit en hörnpelare i filosofin kring Lovewell och den huvudsakliga ingrediens som skiljer Lovewell från andra verksamheter och kurser inom teater och skapande. Att lära sig se på sig själv och världen på ett kreativt sätt är en förmåga som man har nytta av inom så gott som alla yrken. Ett skapande-perspektiv begränsas inte till ramen för de konstnärliga uttrycken utan kan överföras till många andra sammanhang. Under en Lovewell-workshop använder vi de konstnärliga uttrycken för att lära ut detta perspektiv. Förmågan att kunna tänka abstrakt och ta till sig abstrakta idéer är ett värdefullt redskap inom många områden som ofta eftersöks i yrkeslivet.

Dessa sju meditationer ger deltagarna möjlighet att dagligen söka inom sig själva och hitta svar på hur vi ska föra oss genom dagen som stundar. Varje affirmation har sin egen unika funktion i Lovewell-metoden. Genom workshopen finner deltagarna att de kan använda affirmationerna för att knuffa sig själva framåt genom den krävande process det innebär att skapa och skriva ett stycke modern teater. När de här idéerna tar sig konstnärliga uttryck förändras också deras vardagliga tänkande. Deltagarna börjar behandla varandra med en ny förståelse för vad det innebär att samarbeta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *